Èd pou paran si pitit yo gen pwoblèm aprantisaj

Si pitit ou a gen pwoblèm aprantisaj, nou bay resous. Espesyalis aprantisaj nou yo ap bay resous videyo, odyo, ak enprime nan Kreyòl pou ede w travay avèk pitit ou. Si ou ta vle ki nou kontakte-w, ekri-nou yon mesaj an Publisher@PalmichePress.com

Resous Videyo

Kouman ou ka pataje liv ak pitit ou?

Egzanp aktivite motè nan salklas la (videyo se nan lang franse)

Resous Ekri

Ti konsèy lekti pou paran etid poko nan jaden danfan, nan jaden danfan, nan premyè ane, nan dezyèm ane, ak nan twazyèm ane

Devlopman timoun nan 2 mwa jiska 5 an | NYC Department of Health