Èd pou paran si pitit yo gen pwoblèm aprantisaj

Si pitit ou a gen pwoblèm aprantisaj, nou bay resous. Espesyalis aprantisaj nou yo ap bay resous videyo, odyo, ak enprime nan Krèyol pou ede w travay avèk pitit ou. Si ou ta vle ki nou kontakte-w, ekri-nou yon mesaj an AdamSugerman@PalmichePress.com